Zabezpečenie energetických potrieb ľudstva dlhodobo udržateľným spôsobom je jednou z kľúčových výziev ktorým bude naša spoločnosť v treťom tisícročí čeliť.

Zmenšovanie sa zásob fosílnych palív, dramatickým spôsobom rastúce náklady na ich ťažbu z čoraz menej dostupných miest, drastické dopady na životné prostredie s touto ťažbou spojené ako aj koncentrácia týchto zdrojov v politicky nestabilných regiónoch volajú po hľadaní alternatívneho riešenia.

Obnoviteľné zdroje energie a ich schopnosť uspokojiť neustále rastúce energetické potreby ľudstva bez negatívneho dopadu na spoločnosť a životné prostredie sú ideálnym príkladom takéhoto riešenia.

Slnečná energia, ako jeden zo zástupcov obnoviteľných zdrojov energie v sebe v tomto smere nesie azda najväčší potenciál. Veď ktorý iný zdroj energie sa na našej planéte vyskytuje v objeme, ktorý 10 000-násobne prevyšuje naše súčasné energetické potreby a je pritom z pohľadu ľudského života nevyčerpateľný?

Nehovoriac o tom, že slnečná energia je takpovediac „zodpovedná“ za všetky ostatné obnoviteľné (okrem geotermálnej energie, ktorá pochádza zo zemského jadra) a drvivú väčšinu fosílnych zdrojov.

Kolobeh vody, tlak vzduchu a pohyb vzdušných más, teda vznik vetra, či fotosyntéza, ktorá umožňuje vznik biomasy a pred miliónmi rokov umožnila vznik uhlia a ropy, sú všetko prírodné sily, ktoré fungujú len vďaka slnečnému žiareniu.

Fotovoltaika, umožňujúca premenu slnečnej energie na elektrickú, predstavuje optimálne riešenie ako túto obrovskú masu energie efektívnym a environmentálne ohľaduplným spôsobom využiť. Náklady na výrobu elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických zariadení navyše dlhodobo a rapídne klesajú. Fotovoltaika je tak odvetvím, ktoré má všetky predpoklady stať sa v dohľadnej budúcnosti lídrom v sektore produkcie elektrickej energie.

Uvedomovanie si týchto skutočností, chápanie potreby dlhodobo udržateľného rozvoja, kladný vzťah k životnému prostrediu ale aj určitá snaha ísť proti prúdu stáli i na začiatku zrodu spoločnosti SUN4ENERGY s.r.o., spoločnosti, ktorá sa vždy pozerá na tú slnečnú stránku života...