FVE: Hladký Majer I.

Lokalita: katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu 1402 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE 987 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 124 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 1 109,39 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku 51 731 m2


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: CSUN235-60P / SST 235/60P (od spoločnosti China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd. / CEEG (China Electric Equipment Group Corporation)), na báze polykryštalického kremíka), spolu 4 200 ks Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI04605 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 4 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke
 

FVE: Hladký Majer II.

Lokalita: katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu 1402 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE 987 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 124 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 1 109,39 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku 33 021 m2


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: CSUN235-60P / SST 235/60P (od spoločnosti China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd. / CEEG (China Electric Equipment Group Corporation)), na báze polykryštalického kremíka), spolu 4 200 ks Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI04605 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 4 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke
 

FVE: Hladký Majer III.

Lokalita: katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu 1402 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE 987 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 124 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 1 109,39 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku 40 364 m2


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: CSUN235-60P / SST 235/60P (od spoločnosti China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd. / CEEG (China Electric Equipment Group Corporation)), na báze polykryštalického kremíka), spolu 4 200 ks Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI04605 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 4 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke
 

FVE: Hladký Majer IV.

Lokalita: katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu 1402 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE 987 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 124 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 1 109,39 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku 39 017 m2


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: CSUN235-60P / SST 235/60P (od spoločnosti China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd. / CEEG (China Electric Equipment Group Corporation)), na báze polykryštalického kremíka), spolu 4 200 ks Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI04605 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 4 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke