FVE: Lučenec

Lokalita: katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu 1 414 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE 2 000 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie 1 133 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne) 2 266,0 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku 73 212 m2

 


Použité technológie:

Fotovoltaické panely: ReneSola JC230M-24/Bb a JC235M-24/Bb (od spoločnosti ReneSola Ltd / Wuxi Jiacheng Solar Energy Technology Source, Co. Ltd), na báze polykryštalického kremíka, spolu 8 680 ks

Meniče prúdu:  EFACEC PV500 HE (od spoločnosti Efacec Engenharia, S.A.), spolu 4 ks

Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: December 2010
  • V trvalej prevádzke