FVE: Chrťany

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: ES-A-205(-210)-fa3 (od spoločnosti Evergreen Solar GmbH), na báze kryštalického kremíka (String RibbonTM), spolu 9 108 ks Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI11505 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 3 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: Katastrálne územie Chrťany, okres Veľký Krtíš
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na naklonený povrch1 363,7 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE1 897,34 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 147 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)2 176,25 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku60 000 m2