FVE: Hladký Majer

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: CSUN235-60P / SST 235/60P (od spoločnosti China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd. / CEEG (China Electric Equipment Group Corporation)), na báze polykryštalického kremíka), spolu 4 200 ks Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI04605 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 4 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu1402 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE987 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 124 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)1 109,39 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku51 731 m2