FVE: Hrušov

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: WD-A-CC-087A (od spoločnosti SunWell Solar Corp.), na báze amorfného kremíka, spolu 7 365 ks Fotovoltaické panely: YL 230P-29b (od spoločnosti Yingli Green Energy Holding Co. Ltd.), na báze polykryštalického kremíka, spolu 1 296 ks Meniče prúdu: SMC 7000HV (96 ks) a SMC 11000TL (27 ks) (od spoločnosti SMA Technologie AG) Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: December 2010
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: katastrálne územie Hrušov, okres Veľký Krtíš
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na naklonený povrch1 404 kWh/m2 (a-Si)
1 416 kWh/m2 (c-Si)
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE997,80 kWp
699,70 kWp(a-Si)+298,08 kWp(c-Si)
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 150 kWh/kWp/rok (a-Si)
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 158 kWh/kWp/rok (c-Si)
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)804,66 MWh (a-Si)
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)345,18 MWh (c-Si)
Celková disponibilná plocha pozemku31 493 m2