FVE: Kalinovo

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: ES-A-200(-215)-fa3 (od spoločnosti Evergreen Solar GmbH), na báze kryštalického kremíka (String RibbonTM), spolu 9 504 ks Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI04605 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 8 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: Katastrálne územie Kalinovo, okres Poltár
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na naklonený povrch1 344,2 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE1 995,84 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 143 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)2 281,25 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku59 702 m2