FVE: Rimavská Sobota

Použité technológie:

FFotovoltaické panely: CSUN235-60P / SST 235/60P (od spoločnosti China Sunergy (Nanjing) Co., Ltd. / CEEG (China Electric Equipment Group Corporation)), na báze polykryštalického kremíka), spolu 4 240 ks Meniče prúdu: Centrálne meniče Vacon NXI04605 (od spoločnosti Vacon Plc.), spolu 4 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: Máj 2011
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: katastrálne územie Tomášová, okres Rimavská Sobota
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu1 218 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE996,4 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 148 kWh/kWp/rok
Celkové predpokladané minimálne množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)1 143,87 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku27 604 m2