FVE: Babiná

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: WD-A-CC-087A (od spoločnosti SunWell Solar Corp.), na báze amorfného kremíka Meniče prúdu: SMC 7000HV (od spoločnosti SMA Technology AG) Nosný systém: Fixný systém naklonený pod požadovaným uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: December 2010
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: katastrálne územie Babiná, okres Zvolen
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu1 238,7 kWh/m2
Celkový inštalovaný výkon FVE925 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 030 kWh/kWp/rok
Celkové predpokladané minimálne množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)952,75 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku30 590 m2