SUN4ENERGY s.r.o.

Sme developerská a investičná spoločnosť pôsobiaca v oblasti fotovoltickej energetiky, v súčasnosti aktívna najmä v regióne strednej a východnej Európy.

Rok 2009

Od roku 2009 spoločnosť úspešne zrealizovala takmer dve desiatky projektov fotovoltických elektrární s kumulovaným inštalovaným výkonom viac ako 25 MWp a celkovými investičnými nákladmi presahujúcimi 75 miliónov EUR. Časť tohto portfólia bola postupne akvirovaná domácimi a zahraničnými klientmi so záujmom o dlhodobé a stabilné investície, časť je stále pod kontrolou spoločnosti.

Náš cieľ

Cieľom SUN4ENERGY je stať sa významným hráčom v oblasti využitia fotovoltickej technológie v regióne strednej a východnej Európy a tým aktívne prispieť k zvyšovaniu podielu slnečnej energie na celkovej výrobe a spotrebe elektrickej energie.

Pri dosahovaní tohto cieľa spoločnosť kladie dôraz na využívanie inovatívnych ale osvedčených technológii a postupov, a všetky jej aktivity sú realizované v intenciách trvalej udržateľnosti a pri rešpektovaní sociálnych, ekonomických a environmentálnych štandardov.

Náš tím

Tím S4E tvoria profesionáli s dlhoročnými a hlbokými teoretickými a praktickými poznatkami a skúsenosťami v oblasti využitia fotovoltickej energie, projektovej prípravy, financovania, výstavby, prevádzky a servisu fotovoltických elektrární, vrátane všetkých právnych, technických, finančných a administratívnych aspektov týchto procesov.

Sme zakladajúcim členom Asociácie výrobcov elektriny zo Slnka: AVES