Projekty

V súčasnosti, spolu s našimi partnermi, pracujeme na viacerých projektoch fotovoltaických elektrární (pozemných i strešných systémov) v krajinách strednej a východnej Európy. Pri príprave všetkých projektov veľmi blízko spolupracujeme s miestnymi zastupiteľstvami, aby projekty vždy zodpovedali lokálnym podmienkam a predstavám samosprávy i jej obyvateľov.

FVE: Solnice

Lokalita: katastrálne územie Solnice,
okres Rychnov nad Kněžnou

Česká republika

Lokalita: katastrálne územie Čakany,
okres Dunajská Streda

Slovensko

Lokalita: katastrálne územie Hrušov,
okres Veľký Krtíš

Slovensko

Lokalita: katastrálne územie Babiná,
okres Zvolen

Slovensko

Lokalita: katastrálne územie Lučenec,
okres Lučenec

Slovensko

Lokalita: katastrálne územie Buzitka,
okres Lučenec

Slovensko

Lokalita: katastrálne územie Prša,
okres Lučenec

Slovensko

Lokalita: Katastrálne územie Kalinovo,
okres Poltár

Slovensko

Lokalita: Katastrálne územie Pôtor,
okres Veľký Krtíš

Slovensko

Lokalita: Katastrálne územie Chrťany,
okres Veľký Krtíš

Slovensko

Lokalita: katastrálne územie Lučenec,
okres Lučenec

Slovensko

Lokalita: katastrálne územie Tomášová,
okres Rimavská Sobota

Slovensko