Partneri

Energiepark Bruck an der Leitha

Združenie Energiepark Bruck/Leitha bolo založené v roku 1995. Energiepark je centrom inovácií a hnacím motorom pre rozvoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ochrany klímy a regionálneho rozvoja. Od roku 1995 bolo vďaka iniciatívnemu prístupu Energiepark-u Bruck/Leitha zrealizovaných množstvo významných projektov v oblasti trvaloudržateľnej energetiky, ako napr.: 1999 Centrálne zásobovanie teplom na báze biomasy v meste Bruck/Leitha 2000 Veterný park Bruck/Leitha 2003/2004 Bioplynová elektráreň Bruck/Leitha 2004/2005 Veterný park Hollern 2004/2005 Veterný park Petronell Carn untum

Domovská stránka: EnergieparkBruckanderLeith

Hi-Tech Elektro

Spoločnosť HI-TECH ELEKTRO s. r.o. je súkromná firma rodinného typu, ktorá sa zaoberá malo a veľko obchodnou činnosťou v oblasti elektrotechniky od roku 2000. V roku 2004 spoločnosť už pod názvom HI-TECH ELEKTRO s.r.o. výrazne rozšírila portfólio poskytovaných služeb, ktoré v súčasnosti zahŕňa: – predajňu – maloobchod – veľkoobchod, sklad – obchod – úsek realizácie zákaziek a projekcie – administratívu a účtovníctvo Cieľom spoločnosti je poskytovať zákazníkom kvalitné služby a riešenia tak, aby maximálne efektívne napĺňali ich požiadavky a pomáhali im zlepšovať ich aktivity. Najcennejším aktívom firmy je silný tím motivovaných a certifikovaných špecialistov, ktorí majú skúsenosti z najnáročnejších projektov. Spoločnosť má vo svojich radoch špičkových pracovníkov v oblasti elektro, schopných zabezpečiť technickú stránku projektových riešení a ich realizáciu. Pracovníci spoločnosti sú pravidelne školení pre oblasť elektro a BOZP. Odbornú spôsobilosť firmy dokazuje množstvo získaných oprávnení, povolení a certifikátov kvality. Spoločnosť Hi-Tech Elektro je exkluzívnym partnerom společnosti Sun4Energy, s.r.o. v oblasti alternatívnej energetiky.

Domovská stránka: www.hi-techelektro.sk

Geomodel, s.r.o.

Spoločnosť  má významné postavenie v oblasti geografických informačných systémov (GIS) a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) na Slovensku, najmä v oblasti spracovania priestorových údajov, environmentálneho modelovania a výskumne orientovaných aplikácií. Ich zameraním je zvýšenie efektivity a dôveryhodnosti solárnych technológií prostredníctvom vysoko kvalitných klimatických dát, simulácií a kontrolných systémov na optimálne plánovanie, ako aj manažment energetickej distribúcie. Bohaté skúsenosti boli získané v spolupráci so slovenskými a zahraničnými firmami a výskumnými organizáciami

Domovská stránka: www.geomodel.eu

IBC SOLAR

IBC SOLAR je jednou z najväčších svetových spoločností v oblasti fotovoltaiky, s viac než šesťdesiatimi tisícami inštalácií od systémov na rodinných domov až po veľké solárne parky. Spoločnosť ponúka zákazníkom a partnerom vysoko odborné konzultácie, na mieru šité riešenia a certifikované, vysoko kvalitné fotovoltaické komponenty. Ako poskytovateľ kompletných fotovoltaických systémov a služieb, spoločnosť ponúka široké produktové spektrum, s cieľom uspokojiť všetky požiadavky zákazníkov. Celkové služby IBC SOLAR zahŕňajú všetky druhy konzultácií, projekčnú činnosť, realizačnú podporu odborne zdatných a skúsených inžinierov, flexibilnú dodávku komponentov a prevádzkové, servisné ako aj monitorovacie služby.

Domovská stránka: www.ibc-solar.cz

Efacec

Spoločnosť Efacec, založená už v roku 1905, ktorej novodobá história sa začala písať od roku 1948, je v súčasnosti najväčšou portugalskou spoločnosťou v sektore elektroenergetiky. Zamestnáva približne 4500 ľudí a celkový objem objednávok už presiahol 1000 miliónov EUR. Spoločnosť je aktívne prítomná vo viac než 65-ich štátoch sveta. Produktové portfólio spoločnosti Efacec je pomerne široké – od riešení v oblasti energetiky (transformátory, rozvádzače vysokého a veľmi vysokého napätia, servisné služby), riešení a služieb v oblasti inžinieringu (inžinierska činnosť, automatizácia, údržba, životné prostredie a obnoviteľné zdroje energie) až po oblasť prepravy a logistiky. Spoločnosť sa zameriava tak na medzinárodné trhy, ako aj dôležité investície do oblasti výskumu, inovácií a vývoja nových technológií, ktoré v spojení s tradičnými overenými prístupmi, umožnili spoločnosti Efacec zaujať významné miesto medzi poprednými spoločnosťami, tak v samotnom Portugalsku, ako aj na na svetových trhoch.

Domovská stránka: www.efacec.com

Photon Energy

Spoločnosť Photon Energy je jedným z najväčších poskytovateľov riešení v oblasti využívania solárnej energie v Českej republike, s ambíciou dosiahnúť v krátkodobom horizonte podobné pozície aj v rámci celej Strednej Európy. Cieľom spoločnosti je poskytovať dostupnú elektrinu zo slnečnej energie čo možno najširšiemu spektru obyvateľstva – fyzickým osobám, domácnostiam, obciam a podnikom. Zároveň aktívne rozvíja spoluprácu s mestami a obcami, inštalačnými a stavebnými firmami, investormi a finančnými inštitíciami, ktoré už plne pochopili prínos a význam využívania solárnej energie. 

Spoločnosť ponúka celú škálu služieb v oblasti solárnej energetiky prostredníctvom svojich dcérskych spoločností:

Photon Engineering s.r.o. – projektový inžiniering a výstavba FV elektrární na kľúč 
Photon Trading s.r.o. – predaj FV komponentov a predajný servis pre developerov
 Photon Finance s.r.o. – finančné riešenia a poisťovacie služby pre investorov v oblasti fotovoltaiky

Domovská stránka: www.photonenergy.as

Unicreditbank

Domovská stránka: www.unicreditbank.sk

OZE portál

Praktický sprievodca obnoviteľnými zdrojmi energie v Európe a na Slovensku

Domovská stránka: www.ozeport.sk

Koba

Domovská stránka: www.koba.sk

ČSOB

Domovská stránka: www.csob.sk

NWT

Domovská stránka: www.nwt.cz