FVE: Solnice

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: FS-275 (od spoločnosti First Solar, Inc.), tenkovrstvové na báze teluridu kadmia (CdTe), spolu 36 000 ks Meniče prúdu: Xantrex GT 630E (od spoločnosti Xantrex Technology Inc.), spolu 4 ks Nosný systém: fixný naklonený systém, ubíjacia konštrukcia s použitím štandardných profilov

Aktuálny stav:

  • FVE pripojená do distribučnej sústavy: 29. December 2009
  • plná prevádzka
Lokalita: katastrálne územie Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu1 153,40 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE2 700 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie960,56 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)2 593,50 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku81 275 m2