FVE: Buzítka

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: ReneSola JC220M-24/Bb, JC230M-24/Bb, JC235M-24/Bb a JC240M-24/Bb (od spoločnosti ReneSola Ltd / Wuxi Jiacheng Solar Energy Technology Source, Co. Ltd), na báze polykryštalického kremíka, spolu 17 198 ks Meniče prúdu: EFACEC PV500 HE (od spoločnosti Efacec Engenharia, S.A.), spolu 8 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: December 2010
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: katastrálne územie Buzitka, okres Lučenec
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu1 414 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE3 999 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 133 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)4 530,87 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku88 419 m2