FVE: Čakany

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: REC 230PE od spoločnosti REC Solar AS, na báze polykryštalického kremíka Meniče prúdu: centrálne meniče Vacon RS-IYZ-0460-3 (od spoločnosti Vacon Plc.) Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy ZSE Distribúcia, a.s.: December 2010
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: katastrálne územie Čakany, okres Dunajská Streda
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu1 360 kWh/m2
Celkový inštalovaný výkon FVE750 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 124 kWh/kWp/rok
Celkové predpokladané minimálne množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)843 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku30,000 m2