FVE: Lučenec

Použité technológie:

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: December 2010
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: katastrálne územie Lučenec, okres Lučenec
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu1 414 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE2 000 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 133 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)2 266,0 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku73 212 m2