FVE: Prša

Použité technológie:

Fotovoltaické panely: WD-A-CC-087A (100 Wp, 9 348 ks) a WD-A-CC-0870 (95 Wp, 684 ks) (od spoločnosti SunWell Solar Corp.), na báze amorfného kremíka, spolu 10 032 ks Meniče prúdu: SMC 7000HV (od spoločnosti SMA Technologie AG), spolu 132 ks Nosný systém: Fixný systém naklonený pod optimálnym uhlom

Aktuálny stav:

  • Pripojená do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.: December 2010
  • V trvalej prevádzke
Lokalita: katastrálne územie Prša, okres Lučenec
Celkové žiarenie dopadajúce počas roka na horizontálnu rovinu1239,4 kWh/m2
Celkový uvažovaný inštalovaný výkon FVE999,78 kWp
Špecifické množstvo vyrobenej elektrickej energie1 031 kWh/kWp/rok
Celkové množstvo vyrobenej elektrickej energie (ročne)1 030,77 MWh
Celková disponibilná plocha pozemku34 438 m2